Rabu, 23 Mei 2012


                                               Kalendar Persekolahan
Tahun 2012

Perincian Persekolahan Mengikut Penggal Bagi Kumpulan A
(Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu)


     Penggal            Cuti dan Hari Persekolahan                    Mula                           Akhir                      Hari

             Hari Persekolahan                                 03.01.2012           31.01.201              21
Hari Persekolahan                                 01.02.2012           29.02.2012            21
Hari Persekolahan                 01.03.2011           08.03.2012              6

           1                    Cuti Pertengahan Penggal 1        09.03.2012            17.03.2012             9

         Hari Persekolahan                      18.03.2012            31.03.2012           10
         Hari Persekolahan                      01.04.2012           30.04.2012              2
         Hari Persekolahan                      01.05.2012           24.05.2012           18
                                       
       Cuti Pertengahan Tahun               25.05.2012        09.06.2012          16

                                     Hari Persekolahan                        10.06.2012        30.06.2012         15
                                     Hari Persekolahan                         01.07.2012        31.07.2012         23
        Hari Persekolahan                        01.08.2012         16.08.2012          12

            2                 Cuti Pertengahan Penggal 2          17.08.2012                 25.08.2012                9
                                                                                                                                                                                                                      
         Hari Persekolahan                  26.08.2012             31.08.2012               5
                                         Hari Persekolahan                  01.09.2012             30.09.2012                 21
         Hari Persekolahan                        01.10.2012          31.10.2012          23
         Hari Persekolahan                       01.11.2012        08.11.2012           6

                             Cuti Akhir Tahun                                 09.11.2012                              31.12.2012              53

Jumlah                                                                                                                  290
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am                                         203
Jumlah Hari Cuti Penggal                                                                 87